Cynkmal

Home Strona główna Mapa strony Mapa strony English Deutsch Русский

Cynkmal

Cynk-Mal S.A. - producent i dystrybutor wyrobów ocynkowanych ogniowo.

więcej »

CYNK-MAL S.A.
59-220 Legnica
ul. Pątnowska 48
tel.: +48 76 855 15 00
fax: +48 76 855 15 01
e-mail: cynkmal@cynkmal.pl

Kapitał zakładowy - wpłacony w całości
20 191 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000284987
NIP 6911115171
REGON 390406820
BDO 000084109

Głównym założeniem polityki personalnej Cynk-Mal S.A. jest budowanie zespołu pracowników, których wiedza i umiejętności pozwolą zagwarantować realizację planów i założeń dotyczących bieżącej działalności Spółki oraz jej rozwoju.

Wszystkich pracowników zatrudnionych w Spółce można podzielić na trzy główne działy:

  • produkcję,
  • sprzedaż,
  • administrację.

Struktura zatrudnienia dokładnie odzwierciedla produkcyjno-handlowy charakter działalności Spółki.

Ze względu na przedmiot działalności Cynk-Mal, w strukturze wykształcenia dominują pracownicy z wykształceniem technicznym. Poszukując nowej kadry Spółka preferuje młodych specjalistów, którzy będą nabierać doświadczenia i rozwijać się razem z firmą.

W Spółce obowiązuje Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania i Regulamin premiowania. Postanowienia Regulaminu Pracy obowiązują wszystkich pracowników bez względu na rodzaj umowy o pracę, okres na jaki zostali zatrudnieni, zajmowane stanowisko i ustalony wymiar czasu pracy.