Świadectwo PTC

Polskie Towarzystwo Cynkownicze

Świadectwo PTC

 

W dniu 11 maja 2018 roku Spółce Cynk-Mal S.A. zostało przyznane świadectwo Polskiego

Towarzystwa Cynkowniczego uprawniające do używania znaku firmowego towarzystwa w
promowaniu swojej działalności. Świadectwo obowiązuje do 31 lipca 2020 roku.