Aktualizacja OWS

Ogólnych Warunków Sprzedaży Towarów i Usług

Aktualizacja OWS

Ogólnych Warunków Sprzedaży Towarów i Usług

Aktualizacja OWS

 

Od 12 czerwca 2018r. Cynk-Mal S.A. wprowadza zaktualizowaną wersję Ogólnych Warunków Sprzedaży Towarów i Usług („OWS”). Jednolity tekst OWS jest dostępny na stronie internetowej w „Strefie klienta”.