Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki


Informujemy, że z dniem 19 czerwca 2020 r. uchwałą Rady Nadzorczej powołano panią Lidię Alinę Klarkowską na stanowiska Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego spółki Cynk-Mal S.A. z siedzibą w Legnicy.
Pan Zbigniew Kowal, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Cynk-Mal S.A. od 2016 roku, został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej
Stalprodukt S.A. - STP Elbud Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.