Działamy etycznie

Kodeks etyki

Kodeks etyki

Działamy etycznie

Kodeks etyki

W styczniu br. spółka Cynk-Mal S.A.  wprowadziła do stosowania „Kodeks Etyki”, którego uzupełnieniem jest Polityka antykorupcyjna i ochrony sygnalistów. Dokumenty zawierają standardy postępowania obowiązujące w Spółce zarówno w relacjach międzypracowniczych, a także w odniesieniu do partnerów i kontrahentów handlowych.  
Dokumenty są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce „Firma”.