Profil działalności

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy

Profil działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Cynk-Mal S.A. jest produkcja oraz dystrybucja wyrobów ocynkowanych ogniowo w szczególności:

  • produkcja wyrobów stalowych ocynkowanych:
    • bednarek ocynkowanych o grubości 2 - 5 mm i szerokości 20 – 50 mm,
    • drutów ocynkowanych o średnicy 6, 7, 8 ,10 mm.
  • produkcja usługowa gorącowalcowanych taśm stalowych ocynkowanych powłoką cynku Z140 - Z1000, grubości 1,5 – 5 mm i szerokości 20 – 50 mm oraz grubości 1,5 – 4 mm i szerokości 100 – 480 mm.

Cynk-Mal S.A. dysponuje innowacyjną technologią produkcji, posiada linię do ciągłego cynkowania taśm stalowych HDCGL, co pozwala świadczyć usługi w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych.

Cynkowanie ogniowe to najbardziej trwały, bezpieczny i ekonomiczny sposób zabezpieczenia stali, przyjazny środowisku oraz zapewniający uzyskanie powłok cynkowych o wysokich walorach technicznych i estetycznych.


Nasze produkty znajdują zastosowanie m.in. w budownictwie, jako elementy instalacji zewnętrznej ochrony odgromowej obiektów budowlanych (bednarki oraz druty ocynkowane) oraz w licznych segmentach rynku budowlanego w szczególności w segmencie budownictwa drogowego i energetycznego (taśmy stalowe ocynkowane ogniowo).

Cynk-Mal S.A. od 2008 roku należy do Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A., która to grupa obejmuje  11 jednostek zależnych. Jednostką dominującą w Grupie jest Stalprodukt Spółka Akcyjna - z siedzibą w Bochni przy ulicy Wygoda 69, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000055209.