Władze Spółki

Struktura władz naszej firmy

Władze Spółki

Zarząd:


Lidia Alina Klarkowska - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Rada Nadzorcza:

Łukasz Paweł Mentel - Przewodniczący
Tadeusz Andrzej Piekarz - Wiceprzewodniczący
Piotr Witold Trojan - SekretarzCreadsy.pl