ŚLUSARZ - MECHANIK

ŚLUSARZ - MECHANIK

Zadania na stanowisku:

 • utrzymanie w sprawności technicznej i gotowości eksploatacyjnej urządzeń produkcyjnych Spółki,
 • planowane i doraźne przeglądy, konserwacja, naprawy, remonty maszyn i urządzeń Spółki,
 • określenie i opisanie w dziennikach, książkach itd. dokonywanych czynności oraz stanu urządzeń i uwag, uzupełnianie wydziałowych książek awarii,
 • wykonywanie czynności prewencyjnych w celu zminimalizowania nieprzewidzianych awarii.
Wymagamy:
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi;
 • umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • praktyka przy montażu i demontażu podzespołów (reduktor, pompa, sprzęgło, siłownik hydrauliczny);
 • praktyka przy wykonywaniu podstawowych operacji ślusarskich (wiercenie, gwintowanie, gięcie prętów, nitowanie itp.);
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • solidność, rzetelność, uczciwość.
Mile widziane:
 • uprawienia eksploatacyjne, dozorowe lub konserwatorskie UDT, E2 i E3,
 • doświadczenie w utrzymania ruchu,
 • prawo jazdy.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w stabilnej, rozwijającej się Spółce należącej do Grupy Kapitałowej Stalprodukt;
 • możliwość wieloletniego zatrudnienia bezpośrednio w zakładzie pracy;
 • wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji;
 • wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji;
 • pracę w zgranym zespole doświadczonych specjalistów.
Oferty można przesyłać na adres:
Cynk-Mal S.A.
Legnica, ul. Pątnowska 48
e-mail: ryzewska@cynkmal.pl
Uwaga, odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Na CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji w procesie rekrutacji przez CYNK-MAL S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Pątnowskiej 48. Wiem, że w dowolnym momencie mogę wycofać zgodę, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczam, ze zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną odnośnie ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji również w przyszłych procesach rekrutacji.

Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych w celu rekrutacji znajduje się tutaj.