Bednarka i Drut odgromowy

wg PN-EN IEC 62561-2

Bednarka i Drut odgromowy

wg PN-EN IEC 62561-2 "Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. "

Taśma stalowa ocynkowana ogniowo (Bednarka) i drut stalowy ocynkowany ogniowo określane jako część urządzenia piorunochronnego znajdują zastosowanie jako:
  • zwód odgromowy mający na celu przechwytywanie i przewodzenie wyładowań piorunowych bezpośrednich w obiekt
  • uziemienie zewnętrzne przeznaczone do przewodzenia i rozproszenia prądu piorunowego w ziemi
  • przewód odprowadzający służący do przewodzenia prądu pioruna od zwodów do uziomów
  • uziom poziomy, ułożony w gruncie, zapewniający bezpośredni kontakt z ziemią i rozproszenie prądu pioruna w ziemi.