Drut stalowy ocynkowany ogniowo

wg normy PN-EN 10244-2

Drut stalowy ocynkowany ogniowo

wg PN-EN 10244-2 "Drut stalowy i wyroby z drutu -- Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym -- Część 2: Powłoki z cynku lub ze stopu cynku."

Drut stalowy ocynkowany ogniowo znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie decydujące znaczenie ma odporność na korozję.