Akcjonariusze

Akcjonariusze


    Informacje o Spółce    
Firma: Cynk-Mal S.A.
Siedziba: Legnica
Adres: 59-220 Legnica, ul. Pątnowska 48
Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000284987
NIP: 691 11 15 171
REGON: 390406820
Kapitał zakładowy: 20.191.000 PLN wpłacony w całości
Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy: Bank Pekao S.A. Biuro Maklerskie Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, KRS: 0000014843
    Kontakt    Wszelkie pytania od Akcjonariuszy prosimy kierować na adres e-mail: biurozarzadu@cynkmal.pl
    RODO    
Lp. Tytuł Zobacz
 1.  Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy Cynk-Mal S.A. 
    Ogłoszenia    
Data Tytuł Zobacz
27.11.2020r. Potwierdzenie złożenia dokumentów akcji
23.10.2020r. Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
25.09.2020r. Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
04.09.2020r. Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji