Akcjonariusze

Akcjonariusze


    Informacje o Spółce    
Firma: Cynk-Mal S.A.
Siedziba: Legnica
Adres: 59-220 Legnica, ul. Pątnowska 48
Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000284987
NIP: 691 11 15 171
REGON: 390406820
Kapitał zakładowy: 20.191.000 PLN wpłacony w całości
    Kontakt    Wszelkie pytania od Akcjonariuszy prosimy kierować na adres e-mail: cynkmal@cynkmal.pl
    Ogłoszenia    
Data Tytuł Zobacz